Kalendarium

Kalendarium

Ons 27e september

Kvalitetssäkrad produktion av livsmedel

 

Christina Behm Velenik är livsmedelsagronom och arbetar sedan 3 år som regelutvecklare och projektledare på Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF (Lantbrukarnas riksförbund). Christina tog examen 2008 och har även arbetat som livsmedelsinspektör och kvalitetsansvarig.

Christina kommer under kvällen att berätta om sitt arbete och om företaget Sigill Kvalitetssystem och deras största produkt som är IP Standarden. IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling inom områdena Livsmedelssäkerhet, Djuromsorg och Miljöansvar. Hon kommer berätta lite extra om den störst växande standarden IP Livsmedel, en standard för livsmedelssäkerhet, hygien och spårbarhet för små och medelstora livsmedelsföretag.

 

Tid: Registrering 17:45

Föreläsning och fika 18:00-

Plats:LRF huset-Franzengatan 6, Stockholm

Kostnad: 50 kr för SFN-medlem, 150 kr för icke-medlem. Glöm inte att ange om ni önskar någon specialkost.

Anmälan: Senast måndag 25 september till info@sfnost.com.

Betalning till föreningens PG 791382-5 i samband med anmälan. Vid frågor kontakta Isabella Lee, 0735096561

OBS! Anmälan är bindande! Vid förhinder vänligen återkom senast 25 september, annars debiteras 150 kr för föreläsningsavgifter.

 

Torsdag 23 november

Är klimatsmart mat näringsmässigt hållbar?

Näringsintag och utsläpp av växthusgaser från svenska matvanor!

 

Camilla Sjörs (f.d. Gard) är nutritionist och forskarstuderande vid Karolinska Institutet inom hållbara matvanor, med fokus på klimat.

 

Camilla kommer under kvällen att berätta om sin senaste studie där hon beräknat utsläpp av växthusgaser från maten för kvinnor och män i den svenska matvaneundersökningen (Riksmaten vuxna 2010-11), och jämfört näringsintag i relation till Nordiska Näringsrekommendationer (NNR 2012) för deltagare med höga respektive låga utsläpp av växthusgaser.

 

Läs gärna mer om Camilla och hennes forskning: http://ki.se/people/camgar

 

Tid: Registrering 17:45

Föreläsning 18:00-

Plats:"Torget" i bibliotektet på Karolinska Institutet, Solna

Kostnad: Gratis!

Anmälan: Senast tisdag 21 november till info@sfnost.com. Vid frågor kontakta Isabella Lee, 0735096561